Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Vima nanakiya nukasana same raksana matenum sadhana che te jokhama san calananum eka svarupa che, je mukhyatve eka akasmika athava aniscita nukasanana jokhama same heja karava mate vaparaya che. Vima purum padati sanstha je vima kampani, vima kampani, vima keriyara athava vimakarta tarike olakhaya che. Vima kharidanara vyakti athava sanstha vimadharaka tarike athava polisi dharaka tarike olakhaya che. Vima tranjheksanamam vimadharaka vimadharakane vimadharakane vimadharakane vimadharakane avari levayeli nukasanani ghatanamam valatara apavanum vacana apavana vinimayana badalamam vimadatane cukavanina svarupamam banyadharikrta ane janita pramanamam nana nukasana ganave che. Nukasana nanakiya ho'i sake athava na pana ho'i sake, parantu nanakiya saratomam te ghatadavum avasyaka che, ane saman'ya rite te vyaktino samavesa thaya che jemam vimadharaka pase maliki, kabajo athava pahelethi astitva dharavata sambandha dvara sthapita vimapatra hita che. Vimedarane karara male che, jene vima polisi kahevaya che, je sarato ane san jogoni vigato ape che jemam vima kampani vimedarane valatara apase.

Vima polisimam darsavela kavareja mate vima kampani dvara vima kampani dvara vasulavamam aveli mani rakama primiyama kahevaya che jo vimedara khota anubhave che je sambhavita vima polisi dvara avari levamam ave che, vimadata dava edajastara dvara prakriya mate vimadatane davo raju kare che. Vimadata ri'insyoransa la'ine tena potana jokhamane heja kari sake che, jemam an'ya vima kampani ketalaka jokhamane la'i java mate sammata thaya che, khasa karine jo prathamika vimadata tena mate vahana karava mate khuba jokhami ganata hoya. Jokhami parivahana athava vitarana matena pad'dhati'o anukrame 3 ji ane 2 ji hajara varsa purve, cina ane bebiloniyana vepari'o dvara upayogamam levaya hata. Visvasaghata nadina repa'ijha musaphari karanari cini vepari'o'e ghana jahajomam temana vasanone ko'i pana jahajana kudakane karane nukasanani maryadamam vahen ci lese. . Babeloni'o'e eka evi pad'dhati vikasavi hati je hamurabi, sina prasid'dha kodamam nondhavamam avi hati. 1750 Bisi, ane prarambhika bhumadhya samudrani vepari'o dvara prektisa. Perihal Perkembangan Asuransi

Komentar